Beauty

What’s inside // Surprise bag the body shop

Every time when I see the surprise bag from the body shop I’m so curious what’s inside…. So the last time I was in tbs I decided to buy a surprise bag. Because the products from tbs are always good. So when I bought this bag I was so excited that I already opened it directly after that I paid. Oeeeeeps I was way to happy with this surprise bag! And after I opened it I was much happier. So I think that you’re also curious to see what is inside…


Elke keer wanneer ik de surprise bag van the body shop zie ben ik zo benieuwd wat er inzit… Dus de laatste keer dat ik in tbs was kocht ik zo’n zakje. Voornamelijk omdat de producten van tbs altijd goed zijn. Dus wanneer ik deze gekocht had was ik zo benieuwd dat ik het direct nadat ik betaald had open deed… Oeeeeeeps ik was gewoon te gelukkig hiermee! En nadat ik het geopend had was ik nog gelukkiger! Dus ik denk dat jij nu ook wel benieuwd bent om te zien wat er in zit.

IMG_8979

 First the products you can use in the douche. I’ve got a peach douche puff, shea shower cream and a honeymania shower gel. My favorite from this three is the shea shower cream! It smells just sooooo good and I also love the creamy substance.


Eerst de producten die je kan gebruiken in de douche. Dit zijn de peach douche puff, shea shower cream en de honeymania shower gel. Mijn favoriet van deze 3 is de shea shower cream! Deze ruikt zo goed en ik hou ook van de creamy substantie!

In the surprise bag I found 1 full size body butter and 2 mini’s.


In de surprise bag zaten er 2 mini’s en 1 full size body butter.

First something more about the mini’s.  In the beginning I didn’t like the smell of the smoky poppy body butter. But now I learn to appreciated the smell and I like it. It’s the perfect body butter for a dry skin or in the winter. The smell of the strawberry body puree is delicious! I love it! This one is perfect for spring and the summer! In the full size you find a body butter for the dry en the normal skin. So ideal I really love the idea and how this body butter works!


Eerst iets meer over de mini’s. In het begin vond ik de geur van de smoky poppy body butter helemaal niets! Maar nu heb ik de geur leren appricieren en vind ik hem wel lekker! Dit is de perfect body butter voor de droge huid of voor in de winter. De geur van de strawberry puree is echt heerlijk! Ik hou hiervan! Deze is echt perfect voor de lente en zomer. In de full size vind je een body butter voor de droge en de normale huid. Dus ideaal! Ik hou echt van dit idee en hoe de body butter werkt!

For the rest I found a sweet lemon hand gel and beautifying oil with the same smell and some samples. Hand gel is always handy. The beautifying oil can you use for your body, face and hair. So a 3 in 1 product. If you wanna see a review from a product? Your wish is my command. 😉


Voor de rest zat er nog een sweet lemon hand gel, een beautifying oil met dezelfde geur en enkele staaltjes in. Een handgel is altijd handig. En de beautifying oil kan je gebruiken voor je lichaam, gezicht en haar. Dus een 3 in 1 product. Als je een review wilt zien van een product? Vraag het gerust en dan maak ik men werk er van! 😉

Maybe now you wanna know how much this surprise bag is worth it?

Peach douche puff: €3.5

shower cream: € 7

shower gel: € 7

Body butter duo: € 18

Mini body butter: €6

Mini body lotion: €3

Hand gel: € 3

Body oil: € 10

The value was around €60 and I paid €25. So if you love surprises and the body shop? Then is this bag definitely worth it!


De waarde hiervan was ongeveer €60 en ik heb €25 betaald. Dus als je van surprises en tbs houdt, dan is dit zeker en vast iets voor jouw!

Lots of love xxx

You can also find me on instagram: themisspinkunicorn