Personal

Personal // Meir catwalk

 I know 1 may is a long time ago… But I promised an article about how the longest catwalk in Antwerp went. And of course you already can guess that it was not that good if I wait that long for publishing this article!


Ok ik weet het 1 mei is al een lange tijd geleden… Maar ik had een artikel beloofd over hoe de langste catwalk in Antwerpen is verlopen. Natuurlijk kan je het al raden want als ik zolang wacht met een artikel kan dit enkel iets slechts betekenen…

Let’s start with the beginning. In February my boyfriend and I did a casting here for. And in April we got an email that we were selected. We did a catwalk training and that was ok.

But the week after the training we must come back to go over everything. When we were on the location… nobody was there. I checked it again and we were on the correct location. We searched and searched but nobody was there. So the problem was that they gave me the wrong location! And this isn’t everything! A week later I got a phone call… We were selected and could run on the catwalk… I was so confused because the mail that I got before already sad that we were selected?! After the conversation I came till the conclusion that the organisation was really bad!


Laat ik beginnen bij het begin ergens in februari deden mijn vriend en ik casting hiervoor. In april kregen we een mail dat we geselecteerd waren en op catwalk training moest komen. Vol nieuwsgierigheid volgenden we deze training. Dus laat ik over deze workshop kort zijn. Het viel wel mee.

De week er na moesten we terug komen om met iedereen alles nog eens te overlopen. Wanneer we toekwamen op de opgegeven locatie…. was er niemand te bespeuren. Nog eens alles nagekeken en we moest echt daar zijn. Wij hebben heel de Meir afgezocht niemand te vinden. Wat bleek nu hadden ze ons nu toch net de verkeerde locatie gegeven. En hier stopt het nog niet hoor. Want een week later krijg ik ineens telefoon dat wij geselecteerd zijn en moeten meedoen. Ik was helemaal in de war want in die mail stond dit toch al?! Na een gesprek kwam ik er dus achter dat de organisatie slecht was!

On 1 may it was finally the day! With much excitement we drove to Antwerp. First to the hairdressers and then in the make-up. And I love how they did my hair! But my make-up… that’s another story… The girl that did my make-up had so much stress and just a little time. So she forgot to apply foundation and blush on me. I looked like a zombie and not like a model. So I went to the drugstore to buy foundation and a bronzer.

When we arrived we got 2 drinking and eating tickets this was for a whole day (!). The sandwiches we got were a little small and very dry. So a lot of people went to the McDonald’s or somewhere else to eat. And yes, even during the catwalk some people just left because they were so hungry!


Op 1 mei vertrokken we vol goede moed en zin naar Antwerpen. Eerst naar de kapper daarna in de make-up. En hierover kan ik 1 positief ding vertellen, mijn haar was enorm leuk gedaan! Maar mijn make-up… Het meisje dat dit gedaan had, had super veel stress en te weinig tijd. Met als gevolg ze was vergeten mij foundation en blush op te doen. Dus ik zag er niet uit, ik zag er eerder uit als een zombie dan een model. Ik ben dus snel in het kruidvat foundation en bronzer gaan kopen om dit nog recht te zetten….

Toen we toekwamen kregen we 2 bonnetjes voor te eten en te drinken dit voor een hele dag(!). De broodjes waren enorm klein en droog. Vele zijn gewoon naar de McDonald’s of ergens anders gaan eten. Ja, zelfs toen we bezig waren op de catwalk omdat sommige zo’n honger hadden!

The catwalk was 1.5 km long and between all the show we barely had some time to sit down. A lot of models on the catwalk just left during it. This was because like I said before a lot were hungry but it also was a very long and boring catwalk. So the third and last time a lot of people weren’t happy any longer. When it was finally over we thought maybe we will get a small goodiebag or whatever. But no, we even didn’t get a thank you. And this when the organisation itselfs was drinking cava and we… We almost didn’t get anything to eat or drink!


Het was een catwalk van 1.5 km en tussendoor hadden we amper tijd om even neer te zitten. Ik heb verschillende tijdens de catwalk gewoon zien weg gaan. Ik kan ze geen ongelijk geven want allereerst duurde de catwalk veel te lang en kregen we ook niet veel om te eten…. De 3de keer stak het bijna iedereen zo enorm tegen. Toen we terug binnen kwam dachten we ja nu ga we misschien een kleinigheidje krijgen. Neen, zelfs nog geen bedankt om mee te doen kon er af! Dit terwel de organisatie zelf van de cava zat te nippen en wij van een hele dag amper iets hebben gehad.

We came home with hunger, thirst, blisters and less money. We paid for a lot (make-up, food and transport) and we even didn’t got a thank you… This was my boyfriend and mine experience but also other people experienced it that way. So if you wanna walk on a catwalk then you better can do it with the fashiondays in het waasland shopping center. Here you could get the whole day good food and delicious sandwiches. And after the catwalk you will get an applause, a glass of cava and a nice goodiebag. And the organisation from this is much and much better! I’m just telling my honest truth and experience! Don’t get me wrong, I’m happy that I got this chance! But unfortunately it wasn’t what we hoped for!


Uiteindelijk kwamen we naar huis met vooral honger, dorst, bleinen en veel minder geld. We hebben er geld tegen aan gesmeten (make-up, eten en vervoer) en dan krijgen we nog niet eens een bedankt. Dit waren mijn ervaringen maar ook zo hebben mijn vriend en nog andere het ervaren. Dus onze ervaring met meir catwalk is met die organisatie jammer genoeg niet positief! Dan kan je beter meelopen met de fashiondays in het waasland shopping center. Daar stonden onbeperkt snacks en drinken. Ook kreeg je ’s middags heerlijke belegde broodjes en na al de catwalks nog eens een glasje cava, applaus en een leuke goodiebag! En de organisatie is hiervan ook veeeeeeeel beter! Begrijp me ook niet verkeerd, ik ben zeer blij dat ik deze kans gekregen heb! Maar jammer genoeg was het niet echt waar we op gehoopt hadden…

 Lots of love xxx

Disclaimer: the blogger behind missprettiness.com has dyslexia. I’m doing the best that I can. But if you see a spelling mistake I’m sorry about that!


Disclaimer: de blogster achter missprettiness.com heeft dyslexie. Ik doe mijn best om spellingsfouten te voorkomen. Als je er toch opmerkt alvast sorry hiervoor!