Personal

Personal // catwalk & American movie experience

Whaaa I’ve got some excited things to tell… Maybe you know that except blogging my other passions are acting and modeling. I really love it, so every chance that I get I will take! So hopefully it will bring me something in the future. 😉 So now about the fantastic experience that I got! Namely I had the chance to walk on a catwalk event and I had a small part in an American movie! Whaa, I still can’t believe it! It was such an indescribable experience! So first I will tell you more about my catwalk debut… 😉


Whaa, ik heb enkele geweldige dingen te vertellen… Misschien weet je dat buiten bloggen mijn andere passies acteren en modellenwerk zijn. Ik hou hier echt van, dus elke kans ik krijg neem ik ook! Dus hopelijk brengt het me misschien iets in de toekomst! 😉 Maar nu over de fantastische ervaringen die ik heb gehad! Namelijk… Ik had de kans om mee te lopen op een catwalk en ik had ook een klein rolletje in een Amerikaanse film! Whaa, ik kan het nog steeds niet geloven! Het was zo’n geweldige ervaring! Dus laat ik je eerst meer vertellen over mijn catwalk debuut… 😉

I was there a whole day from 9h till 19h. First it was all about practicing and getting ready by the hairdressers and in the make-up. After that I was time to do give three show in two different outfits.

I had the honor to present two of my favorite brands in the Waasland shopping center! The clothes where from Coolcat and the lovely high heels from Sasha. And unbelievable but true the heels where so comfy. So lucky me because of that I didn’t tumble down.


Ik was daar de hele dag van 9h tot 19h. Eerst was het allemaal over oefenen en klaar gemaakt worden bij de kapper en in de make-up. Na dit was het tijd om drie shows te lopen in twee verschillende outfits.

Ik had de eer om voor mijn favoriete merken van het Waasland shopping center te lopen. De kleding was van Coolcat en de geweldige high heels waren van Sasha! En ongelofelijk maar waar de schoenen zaten enorm goed. Dus gelukkig voor mij want daardoor ben ik gelukkig niet gevallen!

I’m still shaking that I got the chance to do this! It was just awesome! And I hope that I can do it more often! After the shows I also got a goodie bag. So like usual I going to show you what was inside… Inside I found a lot of coupons, tissues, flowers, chips, two pics from me on the catwalk and a shopping voucher. Only the chips were noting for me because it was meat flavor and I’m vegetarian… But with the shopping voucher I bought some beautiful golden snake printed shoes! So I’m very happy that I got this chance!


Ik sta nog steeds te trillen dat ik de kans gekregen heb om dit te mogen doen! Het was gewoon geweldig! En ik hoop echt dat ik dit nog meer kan doen! Na de shows had ik ook een goodie bag ontvangen. Zoals altijd ga ik natuurlijk laten zien wat hierin zat… Hierin zaten kortingsbonnen, zakdoekjes, bloemen, chips, 2 foto’s van mij op de catwalk en een shopping bon. Maar omdat de chips een vleessmaak hadden en ik vegetarier ben heb ik deze weggegeven. Met de shopping bon heb ik echt prachtige gouden slangen print schoenen gekocht! Ik ben echt zo blij dat ik deze kans heb gekregen!

American movie: The shadow within

It’s really unbelievable that I can tell you this! It was always a dream for me to play in an American movie. And I finally did it! Hopefully I get more chances like this, because I really love acting! The American movie is called The shadow within. This is a movie with Lindsay Lohan, Charlotte Beckett,…


Ik kan echt niet geloven dat ik dit ga vertellen… Want het was altijd al een droom van mij om in een Amerikaanse film mee te spelen! En ik heb het eindelijk gedaan! Hopelijk krijg ik meer van deze kansen, want ik hou echt van acteren! Deze film noemt The shadow within. In deze film spelen oa Lindsay Lohan, Charlotte Beckett,…

My boyfriend and I had to play scared joggers. That’s all what I can say… Maybe later I can tell you more. 😉 But for now I’m going to tell you how it was. The scenes where filmed in a park in Alost. We arrived around 20h and were there till 6h. It was the first time that I did night scenes, it was hard and very cold. But I was much fun to do! And of course just like the catwalk was this a fantastic experience. I’m so grateful for this chance! Hopefully I will get more of these opportunities in the future! I will keep you posted!


Mijn vriend en ik moesten bange joggers spelen. Maar dit is ook alles wat ik kan zeggen… Misschien kan ik je later hierover meer vertellen… 😉 Maar voor nu ga ik gewoon vertellen hoe het was. De scènes waren gefilmd in het stadspark van Aalst. We waren daar van 20h tot 6h. Dit was de eerst keer dat ik nacht scènes deed. Het was verschrikkelijk koud en hard! Maar het was erg leuk om te doen. Natuurlijk was dit net zoals de catwalk een geweldige ervaring. Ik ben zo dankbaar dat ik deze kans heb gekregen! Dus hopelijk krijg ik meer van deze kansen in de toekomst! Ik hou jullie zeker op de hoogte!

Ooh, I just received the news that my boyfriend and I are selected for the Meir catwalk on 1 may! Whaa, I’m looking forward for it! I’m so excited!


Ooh, ik heb net het nieuws ontvangen dat mijn vriend en ik geselecteerd zijn voor de catwalk op de Meir op 1 mei! Whaa, ik kijk er zo enorm naar uit! Ik ben zo benieuwd!

Lots of love xxx

You can also find me on instagram: themisspinkunicorn