Events,  Personal,  Travelling

Mysteryland 2016 Bohemium Premium VIP

In my red mystery outfit I said that my article will be ready begin this week. And today is Monday so I kept my word! And finally I can tell you all about Mysteryland! My boyfriend and I didn’t get or hands on tickets for tomorrowland… So when I was looking for another special festival I saw photos from Mysteryland. I was directly sold. That same evening I bought camping and vip festival tickets. We decide to go one day earlier to discover Amsterdam. I’m so happy that I finally visited that beautiful city! Before I know it was time to leave for Mysteryland. I will tell you everything about the camping, the festival, the food and the vip experience. So let’s start with the camping.


In mijn red mystery outfit zei ik al dat mijn artikel klaar ging zijn begin deze week. En vandaag is het maandag dus ik heb mij aan mijn woord gehouden! Eindelijk kan ik je meer vertellen over mysteryland! Mijn vriend en ik konden jammer genoeg niet aan tickets geraken voor tomorrowland… Dus wanneer ik opzoek was naar een ander special festival en foto’s zag van Mysteryland was ik direct verkocht. Diezelfde avond kocht ik nog camping en vip festival tickets. We besloten om een dag eerder te vertrekken om Amsterdam te ontdekken. En voordat ik het wist was het tijd om naar Mysteryland te gaan. Ik ga je natuurlijk alles vertellen over de camping, het festival, het eten en de vip ervaring. Dus laten we starten met de camping.

Camping

I was again very lucky because we had the best place at the camping. Direct nearby the toilet and the festival entrance. Also we only had neighbors at 3 sides the other side was just a fence. So the perfect camping spot!


Ik had enorm veel geluk want we hadden één van de beste plaatsen op de camping. Direct in de buurt van een wc en aan de ingang van het festival. Ook hadden we enkel buren aan 3 kanten, de andere kant was een omheining. Dus de perfecte kampeer plaats!

The evening before the festival there was a pre party at the camping side. For everybody was there something to do. You could go to camping circus, the saloon or monade. So when you wanted to party you could go to camping circus. And if you just wanted to chill then was cocktails & lulverhalen something for you. Friday was the pre party but also on Saturday you could party at the camping. The artists played from 21h30 till 02h00. So the perfect after party after the first festival day!


De avond voor het festival was er een pre party op de camping. Voor iedereen was er wel iets te doen. Je kon naar gaan naar het camping circus, the saloon of monade gaan. Dus als je wou feesten kon je naar camping circus gaan. En als je even wou chillen dan was er cocktails & lulverhalen. Vrijdag was er dus een pre party maar ook op zaterdag kon je hier feesten van 21h30 tot 02h00. Dus de perfecte after party na de eerste festival dag.

Festival

The festival itself was just wow. It was huge, I thought that tomorrowland already was a big festival. But Mysteryland is bigger! Maybe not like as many people there are at tomorrowland. But the festival ground was huge! So many things that you could do, a lot of different stages,… I really needed 1 day to discover the festival. And even on Sunday I found some place I missed on Saturday. So it really is that big. And except that you had a lot of activities such as you could get a massage, or marry yourself, or do some yoga or…  So the atmosphere is special, but I love it! This is such a special but lovely festival. For every music style there was a stage, yes even for Bollywood music! And this makes this festival so unique. You can go and party at the main stage or Q dance but you also can sit and just relax.


Het festival zelf was wauw! Het was enorm groot, ik vond tomorrowland al groot. Maar Mysteryland was nog groter! Misschien niet direct qua hoeveelheid volk. Maar de festival grond was groot! Zoveel dingen dat er te doen waren, veel verschillende stages,… Ik had echt 1 dag nodig om alles daar een beetje te ontdekken. Maar zelfs op zondag ontdekte ik nog plaatsen dat ik blijkbaar zaterdag niet gezien had. Dus het is echt groot. En buiten dit heb je verschillende activiteiten zoals dat je een massage kon krijgen, trouwen met jezelf, yoga, of… Dus de sfeer is enorm speciaal, maar daar hou ik wel van! Het is zo een speciaal maar geweldig festival. Voor elke muziek stijl was er een stage, ja zelfs voor Bollywood muziek! En dit maakt dit zo speciaal, zo uniek! Je kan lekker gaan feesten aan de main stage of Q dance maar je kan ook rustig genieten.

Food

Another imported thing is the food at the festival. I’m vegetarian so sometimes it’s hard to find something else the french fries. But I’ve got so many choice at every food stall I got a veggie option. And at the festival there even where enough options for vegans! Score! But now disadvantage comes… The food and drinks ware way to expensive! One token costed €2.71… So as example a small packed french fries was 2 tokens (so €5.42) and a (veggie) hamburger was 3 tokens (so €8.13). I’m a small eater but I still was hunger, but I didn’t wanted to buy more food because it just was too expensive! And also the drinks ware expensive… I know that I’m maybe overdo but the other festivals I went to where a lot cheaper! But the last day my boyfriend found a good option. Namely vork en mes, but from this comes also an article online! Except the fact that it was expensive, was the food really good!

The muffin above is a raspberry, yogurt muffin and the veggie burger is from celeriac with onion, spinach leaf, sunflower seeds and a spicy mayo. Very tasty!


Een ander belangrijk ding is het eten op het festival. Ik ben vegetarisch dus het is vaak moeilijk om iets anders te vinden dan frietjes. Maar ik had echt enorm veel keuze, aan elke stand was er wel een veggie optie. En op het festival zelf waren er zelfs genoeg keuzes voor vegans! Geweldig dus! Maar nu komt het nadeel… Het eten en drinken was veel te duur! Eén token koste omgerekend €2.71.. Dus als voorbeeld voor een kleine portie frietjes betaalde je 2 tokens (dus €5,42) en een (veggie) hamburger was 3 tokens (dus €8.13). Ik ben een kleine eter maar ik had nog altijd honger achteraf. En ik wou niets meer kopen want het was jammer genoeg te duur. Ik weet dat festivals altijd duurder zijn maar dit was al het ergste dat ik al meegemaakt heb. Maar gelukkig vond mijn vriend een goed alternatief. Namelijk vork en mes, maar hierover komt nog een artikel! Buiten het feit dat het enorm duur was, was het eten wel lekker!

Wat je hierboven onder ander ziet is een framboos, yoghurt muffin en de veggie burger is van knolselderij met hierbij ui, bladspinazie, zonnebloempitjes en een spicy mayo. Heel lekker!

Bohemium Premium VIP

 The tickets I bought were Bohemium Premium VIP. So what is this? At the camping entrance you got your special vip bracelet and an exclusive gift. This was a mysteryland passport holder and a token for a cocktail at the vip mainstage. At the camping side there wasn’t any benefits. But at the festival you got 2 vip stages namely one at the Q dance stage and one at the mainstage. At the special vip deck you got a separate toilet, (cocktail) bar, seats to chill and a special/good view. Maybe not so special but I enjoyed it! Especially because I was the whole weekend not feeling well. (food poising) So I didn’t saw all the artist that I wanted but I had a good weekend for sure!


De tickets dat ik kocht waren Bohemium Premium VIP. Maar wat is dit eigenlijk? Op de inkom aan de camping kreeg ik mijn speciale vip bandje en een exclusief cadeautje. Dit was een mysteryland paspoort houder en een token voor een cocktail op de vip mainstage. Op de camping had je niet echt voordelen. Maar op het festival had je 2 vip stages namelijk 1 aan de Q dance en 1 aan de mainstage. Op het vip deck heb je een aparte wc, (cocktail)bar, zetels om in te ontspannen en een speciaal/goed uitzicht. Misschien niet zo speciaal maar ik heb er wel van genoten! Zeker omdat ik me heel het weekend niet zo goed voelde.(voedselvergiftiging) Ik zag dus ook niet alle artiesten dat ik wou zien maar ik had zeker en vast een fijn weekend!

The atmosphere was so special, it was unique! This festival is unique. So if you hasted of you must go to mysteryland? Just go, you won’t regret it! So Mysteryland you ware awesome! See you next year!


De sfeer was zo speciaal, het was echt uniek! Dit festival is gewoon uniek. Dus als je twijfelt of je wel moet gaan naar mysteryland? Gewoon gaan, je zal zeker geen spijt hebben! Mysterland was echt geweldig! Tot volgend jaar!

Lots of love xxx

You can also find me on instagram and facebook.