Fashion,  Review

Fashion // my color passport

Sometimes when I’m looking for some awesome new clothing items online I’m not always sure of the color is something for me. That is always difficult about online shopping. And to be honest I didn’t know with color type I was. But at the unilever care day I met my color passport. After 10 minutes I know witch color type I was. In the passport I’ve got a little selection from witch colors are perfect for me. I can find whole my color pallet and tips and tricks in the color passport app. So let’s tell you more about my color passport!


Soms wanneer ik opzoek ben naar geweldige kleding online, weet ik niet altijd of de kleur iets voor mij is… Dat is altijd het moeilijkste aan online shoppen. En ook om eerlijk te zijn wist ik totaal niet welk kleurtype ik ben. Maar tijdens de unilever care day maakte ik kennis met my color passport. Na 10 minuten wist ik wat voor kleuren type ik was. In het kleuren paspoort heb ik een kleine selectie van kleuren dat perfect zijn voor mij. In de color passpoort app kan ik heel mijn kleuren palette terug vinden. Dus laat ik je meer vertellen over my color passport!

This passport is for sure more realizable for everybody! You can go to an Ici Paris XL that sells my color passport. And they do an analyse and except that you also need to answer personal style questions. This takes 10 till 15 minutes, after that you got your own passport. And you will receive and email with your password for the app.


Dit passpoort is meer toegankelijk voor iedereen! Je kan dit kopen in een Ici Paris XL. Hier doen ze een analyse en moet je antwoorden op persoonlijke stijl vragen. Dit neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. Daarna krijg je, je persoonlijk paspoort. Ook zal je een email ontvangen met jouw wachtwoord voor de app.

The app is very personal. This is your personal color palette with daily new tips, offers for your color type and trends! You also will receive a personal magazine for your color type by each season so 4 times a year. I really love this app, it’s just fantastic. Except color advice for clothing you also can see with colors of make-up or hair are good on you! So if you wanna know what’s best for you, then this app knows for sure the answer!


Deze app is persoonlijk enkel voor jouw met jouw kleuren palette met dagelijks nieuwe tips en trends! Je zal ook een persoonlijk magazine ontvangen voor jouw kleurentype elke seizoen dus 4 keren per jaar. Ik ben echt dol op deze app, deze is echt fantastisch! Buiten kleuren advies voor kleding zie je ook welke kleuren van make-up en haar jouw goed staan. Dus als je wilt weten wat het beste bij jouw past… Dan weet deze app zeker en vast het antwoord hierop! 😉

Other than the app you also get a passport. This include again personal color advice. But what is handy to this passport is that you perfect can see witch color fits perfect with that color accessory or… You get a very varied color palette. So perfect if you don’t know how to combination that special color that looks good on you!


Buiten de app krijg je natuurlijk ook een paspoort. Dit is natuurlijk weer met jouw persoonlijk kleur advies. Maar wat hieraan handig is, is dat je perfect kan zien welke kleur perfect past bij welke kleur tas of… Je krijgt een erg gevarieerd kleuren palette. Dus perfect wanneer je niet weet hoe je die ene kleur moet combineren dat je zo goed staat!

My color passport has 16 different color profiles. You got a very handy and wide color passport and app. If you wanna wear more color and you don’t know where to start. Or you just wanna know witch colors looks fantastic on you… Then is this color passport absolutely a handy tool!

For €29.90 you can buy my color passport. This include a personal color analysis at ICI Paris XL, this passport and of course access to the my color passport app.


My color passpoort heeft 16 verschillende kleuren profielen. Je krijgt een handig paspoort en app. Dus als je meer kleur wilt dragen en je weet niet waar te starten. Of als je wilt weten met welke kleuren je echt goed staat. Dan is dit paspoort zeker en vast een handig hulpmiddel!

Voor €29.90 kan je my color passport kopen. Dit is inclusief een persoonlijke kleurenanalyse bij ICI Paris Xl, dit paspoort en natuurlijk toegang tot de my color passport app.

Lots of love xxx

You can also find me on instagram and facebook.