Beauty,  Review

Essence LE // coast ‘n’ chill

A new month so a new limited edition from essence! *yaay* This new limited edition is named: coast ‘n’ chill. The products are inspired by the coast with a lot of sand and warm colors. So let’s whisks you away to the seaside with this new collection! The products are perfect to end the summer and start autumn. Time to tell you more about these surprising beautiful products!


Een nieuwe maand dus tijd voor een nieuwe limited edition van essence! *yaay* De nieuwste limited edition is: coast ‘n’ chill. Deze producten zijn geïnspireerd op de kust met natuurlijk zand en warme kleuren. Dus laten we lekker uitwaaien aan de kust met deze nieuwe collectie! De producten zijn perfect om de zomer te eindigen en de herfst te starten. Tijd om je meer te vertellen over deze verrassend mooie producten!

Velvet matt liquid lipstick // 02 smooth & groove // €2.59

Let’s start with the product that surprised me the most. First of all I’m not a huge fan from brown lipsticks. I prefer red. 😉 But unexpected I really like this color! It’s a creamy matt lipstick that has a fluffy applicator. On the applicator is enough product for apply over the lips in one time. Thanks to the creamy structure it applies so easy! It also dries very fast and when it’s dry you see a matt finish.


Laten we beginnen met het producten dat mijn het meeste verrast heeft. Allereerst ben ik helemaal geen fan van bruine lippenstiften. Mijn voorkeur is eerder rood. 😉 Maar zeer onverwachts vond ik deze kleur prachtig! Het is een creamy matte lippenstift met een zachte applicator. Op de applicator zit genoeg product om het in één keer over heel je lippen aan te brengen. Dankzij de creamy structuur gaat het ook zeer makkelijk. Deze droogt enorm snel en wordt mat zodra deze droog is.

The pigmentation is so good! But it feels a little sticky. But thanks to that the lipstick stays on for a while! It even survives a meal and a couple of drinks. The color from this is so special! It’s a cool mauve color with a little grey undertone in it. It’s a very edge but lovely color! I’m a huge fan from it! I already wore it all lot! It’s just such a good lipstick with an edge color and I really love that! This is also the perfect color for this grey weather from lately! 😉


De pigmentatie hiervan is echt goed! Het voelt een klein beetje plakkerig aan. Maar dankzij dat blijft de lippenstift wel heel goed zitten! Deze overleefd een maaltijd en enkele drankjes! De kleur hiervan is zo special! Het is een koude mauve kleur met toch wel een grijze ondertoon er in. Het is een speciale maar gave kleur! Ik ben echt fan hiervan! Ik heb deze toch al vaak gedragen. Het is gewoon een goede lipstick met een leuke kleur en daar hou ik wel van! Dit is ook de perfecte kleur voor dit grijze weer van de laatste tijd! 😉

Lightening & darkening drops // €2.99 for 15ml

These drops are just perfect when your foundation isn’t any longer a good match for you skin because of the transition of the season. Just add a few drops to your foundation to make it lighter or darker. And tada your foundation is back a good match for your skin tone! How handy is this? For now you maybe need the darker shade because you still got a little tan from the summer. And in fall is the lighter shade the perfect option!


Deze drops zijn perfect voor wanneer je foundation geen perfecte match meer is met je huid door de seizoensverandering. Voeg een paar druppels toe aan de foundation om deze lichter of donkerder te maken. En tada je foundation is terug de perfecte match voor jouw huid! Hoe handig is dit? Nu heb je misschien enkel de donker kleur nodig omdat je nog wat bruiner bent door de zomer. Maar voor de herfst/winter zal je meer de lichter kleur kunnen gebruiken.

These drops are just perfect! You only need a little to make your foundation darker or lighter. You easy can dose it thanks to the handy packing! So yes I fan from these drops! I just find them perfect! I bought the darkening and the lightening drops and I’m pretty sure that I will use them both. Of course not at the same time. 😉 But when I need a darker or lighter foundation color. This is seriously the best way to make the perfect match with your skin tone!


Deze druppels zijn echt perfect! Je hebt maar een klein beetje nodig om je foundation lichter of donkerder te maken. Je kan de druppels zeer makkelijk doseren door de handige verpakking. Dus ja ook hiervan ben ik fan! Ik vind dit gewoon super handig! Ik kocht zelf de donker en lichte variant en ik ben er zeker van dat ik ze beide ga gebruiken. Natuurlijk niet op hetzelfde moment. 😉 Maar wanneer mijn foundation iets lichter of donkerder moet zijn. Dit is echt de perfecte manier om de perfecte kleur foundation te krijgen voor jouw huidskleur!

Strobing palette // 01 be happy & shine more! // €3.99

The eyecatcher from this collection is for me this strobing palette! You got three beautiful and perfect highlighter colors in one palette!


De eyecatcher van deze collectie is voor mij toch wel het strobing palette. Hierin vind je drie prachtige highlighter kleuren in slechts 1 palette!

The first and third highlighter are warm and shimmering with a touch of golden. Highlighter two is more light pink with a cold undertone and is also more matt.


De eerste en derde kleur zijn enorm warm en glansen mooi en hebben een gouden toon. De tweede highlighter is meer zacht roze met een koude ondertoon, ook is deze meer naar de matte kant.

You can combined all the highlighters together or just were them apart. It are three different but lovely colors. The pigmentation is good, all with all this are three good highlighters! For sure a must have! Because it’s so handy that you have three different colors highlighter in just one palette! You can easy adjust your highlighter to the occasion.


Je kan deze alle drie combineren of apart dragen. Het zijn drie verschillende maar prachtige kleuren. De pigmentatie is goed en dit zijn zeker drie goede highlighter! Zeker een must have! Want het is ook handig dat je drie verschillende kleuren highlighter hebt in één palette. Dan kan je ook makkelijk je highlighter aanpassen aan de gelegenheid.

This collection is so cool! I find it a unique collection with some lovely products! I’m very happy with all these products! So the coast ‘n’ chill collection from essence is so lovely!

You can find this collection till the begin of October in the drugstore.


Deze collectie is enorm gaaf! Het is een unieke collectie met zeer leuke producten! Ik ben echt gelukkig met al mijn producten. De coast ‘n’ chill collectie van essence is zeker enorm leuk!

Je kan deze collectie tot begin oktober kopen in het kruidvat.

Lots of love xxx

Disclaimer: the blogger behind missprettiness.com has dyslexia. I’m doing the best that I can. But if you see a spelling mistake I’m sorry about that!


Disclaimer: de blogster achter missprettiness.com heeft dyslexie. Ik doe mijn best om spellingsfouten te voorkomen. Als je er toch opmerkt alvast sorry hiervoor!

You can follow me on

– instagram

– youtube

– facebook

– bloglovin