DIY

DIY // personalized plate/mug (perfect gift!)

First of all I’m very sorry for not posting that much articles lately… But a lot of unexpected things happened the last week… A visited to the hospital and a fabrication fault in my phone. And I have to miss my phone till next year… But in the meantime I’m doing some DIY’s. And this time I have such an awesome DIY! It’s again easy but with a lovely result! This is also the perfect idea for a gift! And second of all… Happy Christmas! I hope that you have great and cozy plans for today!


Allereerst sorry voor het posten van zo weinig artikels de laatste tijd. Maar zeer onverwachte dingen zijn er gebeurt… Een onverwachts bezoek aan het ziekenhuis en een fabricage fout in mijn gsm. En ik moet mijn gsm nog missen tot volgend jaar… Maar in de tussentijd hou ik me creatief bezig met makkelijke diy’s. En deze keer heb ik weer een zeer leuke maar vooral makkelijke diy! En dit is ook een perfect idee als cadeau. En ten tweede …. Een zeer fijne kerst toegewenst! Ik hoop dat je leuke en gezellige plannen hebt voor vandaag!

What do you need?

– A plate/mug to personalize

– A pencil

– Glass, porcelain or ceramic pens (I found the golden once in the Aldi and the metallic markers in the lidl)


Wat heb je nodig?

– Een bord/tas om te personaliseren

– Een potlood

– Glas, porcelein of keramiek stiften (Ik vond de gouden in de Aldi en de metallic markers in de lidl)

Let’s start with thinking how you want to personalize your mug and plate. You can go as crazy as you want or if you don’t have any idea then you can always use google. 😉 But start with sketching your idea on the plate/mug with a pencil. So that you directly can have an idea how it will look. And if you wanna change something then it’s easy to erase and try again till you have the results you love!


Begin met alvast na te denken hoe je jouw bord/tas wil personaliseren. Je kan het zo zot doen als je zelf wilt of als je geen idee hebt kan je altijd eens kijken op google voor ideetjes. 😉 Je begint altijd met je idee te schetsen op je bord/tas met een potlood. Zo krijg je ook direct een idee hoe het er zal uitzien. En als je dan nog iets wilt veranderen gaat dit zeer makkelijk door het weg te gommen, en opnieuw te proberen tot je iets hebt dat je leuk vind!

Then it’s time for the real work namely draw it with the marker. Do this easy but smooth for the best result. The last step is to let it dry for 2 till 3 hours, and for the best results place it in the oven for 30 min on 220 degrees. And as you can see above you can personalize it with whatever you want!


Daarna is het tijd om het te omlijnen met je stift. Doe dit rustig maar toch in vlotte lijnen voor het beste resultaat. De laatste stap is dat je dit laat drogen voor 2 tot 3 uur. En voor het beste resultaat kan je het ook nog afbakken in de oven, 30min op 220°C. Ik raad dit toch wel aan om te doen!

This diy is so easy but so much fun to do! And how cool is it to personalize a plate or mug! And don’t forget to bake the plates/mugs in the oven. Another tip is … buy your plates and mugs in the second hand store. There it is very budget proof! I paid for the mug €0,10 and for the plates €0,20 per piece.


Deze diy is erg gemakkelijk en leuk om te doen! En hoe leuk is het om een gepersonaliseerde tas/bord te hebben of te geven! Maar vergeet het zeker niet af te bakken in de oven. En een andere tip is… koop je bord(en)/tas(sen) in de kringloopwinkel! Hier kan je dit echt zeer goedkoop vinden! Ik heb voor mijn tas €0,10 betaald en voor de borden €0,20 per stuk!

Lots of love xxx

And don’t forget to enter the Braun silk-expert IPL hair removal system giveaway!