DIY,  Fashion

DIY // pearls and fashion

This article is my entry for the Zalando Creative Content Icon Award. First I wanted to write an article about my favorite item namely a hat how you can combined it. But I thought that, that wasn’t creative enough. And then I know what I was going to do. It was an idea that I had in my head for a long time. So perfect to work it out now! It’s also a new item on my blog and soon more DIY will come online. Are you curious what I did for this article? But first let’s have a look so that you can see what I’m wearing.


Dit artikel is mijn deelname voor de Zalando Creative Content Icon Award. Eerst wou ik hiervoor een artikel schrijven over hoe je mijn persoonlijk favoriete item namelijk een hoed moet combineren. Maar ik vond dit zelf toch net niet creatief genoeg. En toen wist ik ineens wat ik wou doen. Ik had dit idee al een tijdje in gedachten. Dus perfect om het nu uit te werken! Het is ook trouwens totaal iets nieuws op mijn blog en er komen zeker meer DIY online. Ben je benieuwd wat ik gedaan heb voor dit artikel? Laat ik je dan eerst showen wat ik aan heb.

Now that you had a look I’m going to tell you what I did… I made the bracelet myself and I also pimped the tights. I’m not a fan from white tights. But on a flea market I saw a pearl necklace… And this is when I got the idea to pimp this white tights.


Nu dat je dat hebt kunnen bewonderen ga ik vertellen wat ik gedaan heb… Ik heb de armband zelf gemaakt en ook de panty gepimpt. Ik ben absoluut geen fan van een wit panty. Maar op een rommelmarkt zag ik een parelketting… En dit is ook waar ik het idee kreeg om deze witte panty specialer te maken.

So what do you need? (old white) tights, pearl beads, needle, scissors and thread. So let’s start. First you put on the tights. Then you sew the pearls on your tights just random like you want. But be careful with the needle and be sure that the pearls are fast enough. When you’re happy with the resulted you’re done! It takes a while but then you also have a unique piece! And I didn’t need so much pearls. I had more than enough with the necklace only. So I have a lot of pearls left. But that means that another DIY with pearls will come up on the blog soon!


Dus wat heb je hiervoor nodig? (oude witte) panty, parels, naald, schaar en draad. Dus laten we beginnen. Eerst zorg je er voor dat je de panty aan hebt. Dan naai je de parels random zoals jij wilt hierop. Maar wees voorzichtig met de naald en zorg er zeker voor dat de parels vast genoeg zitten. Wanneer jezelf blij bent met het resultaat dan ben je klaar! Het duur wel even om te maken, maar dan heb je wel een uniek stuk! Zelf had ik niet zoveel parels nodig. Ik had meer dan genoeg met de ketting alleen. Ik heb nog veel parels over. Dus dit betekent dat er zeker nog een andere DIY met parels online zal komen!

The next and last DIY is this awesome bracelet! So let’s start with what do you need. Safety pins, pearls and elastic thread.You can use any size safety pins or color for this bracelet. When you’re done and all the pearls are on the pins, you need two elastic thread. I started with thread them on one elastic. And you do this to start with first the top of the safety pin and then the bottom and keep repeating this! The last step is of course tie the end together. And tada you bracelet is ready. I used around 70 safety pins and I needed 1 hours to make this bracelet.


De volgende en laatste DIY is deze geweldige armband! Dus laten we starten met wat je nodig hebt. Veiligheidsspelden, parels en een elastische draad. Je kan hiervoor gelijk welke grote van veiligeheidsspeld gebruiken. Wanneer je klaar bent met de parels op de veiligheidsspelden te doen, heb je twee grote stukken van de elastische draad nodig. Ik begon met dit op één draad te doen. Dit doe je door eerst de top van de veiligheidsspeld en daarna de onderkant hierop te doen, je blijft dit zo herhalen. De laatste stap is natuurlijk het uiteinde goed vast te maken. En tada dan is deze armband klaar. Ik gebruikte rond de 70 veiligheidsspelden en het duurde ongeveer 1 uur om deze geweldige armband te maken.

So what do you find from my article for the Zalando Creative Content? I really loved to make this article and the DIY’s! I hope that this is creative enough for them. But otherwise I had must fun making it and now I have two new eye catchers! I really love how the tights looks it’s so special and easy to make but it takes a while! And the bracelet is also special and you can’t see that it’s made from safety pins! This take only around 1 hours to make. And I’m so in love with it! I’m wearing this lovely bracelet often! I hope that you loved this DIY’s because the main reason for this article is to show you that you can make great things from simple or old items. And of course it’s always nice to show you homemade or pimped items with other lovely (new) items that you bought. I really love to combined new clothing with some homemade/pimped fashion items! And be prepared because more easy DIY will come only! I hope you like this article!


Dus wat vind je van mijn artikel voor de Zalando Creative Content? Ik ben echt super blij met dit artikel en de DIY. Ik hoop dat dit creatief genoeg is voor hun. Maar ik heb dit artikel wel met super veel plezier gemaakt en heb er nu twee leuke items bij. Ik ben echt dol op hoe de panty er uitziet, het is zo special. Het duurt wel even om te maken maar het is het zeker waart! En dan de armband… Je kan niet eens zien dat deze gemaakt is van veiligheidsspelden! En deze duurt maar een klein 1h om te maken. Ik draag deze armband echt vaak, ik vind deze zo leuk geworden! Ik hoop dat je deze DIY’s leuk vond! Want de belangrijkste reden achter dit artikel is om te laten zien dat je van simpele of oude items iets leuk kan maken! En natuurlijk is het geweldig om jouw zelfgemaakt of gepimpt item te combineren met een geweldig gekocht stuk. Ik hou er zelf echt van om nieuwe kleding te combineren met iets dat ik zelfgemaakt of opgevrolijkt heb! En wees voorbereid want er komen zeker veel meer makkelijke DIY online. Ik hoop dat je dit artikel leuk vond!

Lots of love xxx

You can also find me on instagram and facebook.