Personal

Bucket list // 2017

 As I promised begin this year I would share my bucket list for this year! First I didn’t know how I best could share it. On my blog before missprettiness I had a separate page here for. And this also seems the best idea for my bucket list. You can find whole my bucket list on the special page I made here for. I will update this page regular with new bucket list items. When I accomplish an item on my bucket list I will share an update. So with that said I will share some of my bucket list items I want to accomplish in 2017.


Zoals ik begin dit jaar beloofd had ging ik mijn bucket list delen. Eerst wist ik niet hoe ik dit het beste kon doen. Maar op mijn blog voor missprettiness had ik een aparte pagina hiervoor. Dit leek me ook het beste idee om hier te doen. Je kan heel mijn bucket list vinden op de aparte pagina dat ik hiervoor gemaakt heb. Ik zal deze pagina regelmatig updaten met nieuwe items. En wanneer ik een doel behaald heb, dan deel ik zeker een update. Met dat gezegd ga ik nu enkele items van mijn bucket list delen dat ik zeker wil bereiken in 2017.

Tomorrowland

Last year I couldn’t get my hands on tickets for tomorrowland. So this was for sure a bucket list item for this year. And this year I had some good luck because at the last moment I got the chance to buy tomorrowland tickets. I’m so happy! This is maybe not a bucket list item anymore because I have tickets. But despite that I looking forward for it!


Vorig jaar kon ik jammer genoeg niet aan tomorrowland tickets geraken. Dus dit werd een bucket list items voor dit jaar. En ik heb enorm veel geluk gehad want op het laatste moment had ik toch nog de kans om tickets te kunnen kopen. Ik ben echt zo gelukkig! Dus misschien is dit nu geen bucket list item meer omdat ik de tickets al heb. Maar ondanks dat kijk ik er wel enorm naar uit!

Disneyland

A couple of years ago I was on the television telling about my Disney shirt that was my motivation to go to Disneyland one day. I never been in Disneyland before and I hope that this year that day will come. Because I’m so curious to see Disneyland!


Enkele jaren geleden was ik op de televisie aan het vertellen over mijn disney t-shirt dat dit mijn motivatie was om eens naar Disneyland te gaan. Ik ben hier nog nooit geweest en hoop dat ik er dit jaar wel naar toe kan. Want ik ben zo enorm benieuwd om Disneyland te zien!

Language travel

I know my English is not that good! And that’s why I wanna go on a language travel. Because how cool is it that you can learn the language from the country where you’re. In my opinion that’s the best way to learn a language. And I love to travel and learn and discover new things! So if I got the chance I would go to Los Angeles, New York or Miami. It’s a dream from me but I hope that maybe this year I can go on a language travel.


Ik weet dat mijn Engels niet zo goed is… En dit is ook waarom ik heel graag op een taalreis wil gaan. Want hoe leuk is het dat je de taal kan leren van het land waarin je dan ‘opreis’ bent. Ik denk ook dat dit de beste manier is om een taal te lezen. En ik hou van reizen en nieuwe dingen leren en ontdekken. Dus als ik de kans zou hebben zo ik naar Los Angeles, New York of Miami gaan. Het is een droom van mij maar ik hoop dat ik misschien dit jaar op taalreis zou kunnen gaan. Ik zou het geweldig vinden om in Amerika hoe cliché het ook misschien klinkt Engelse lessen te volgen. Al sinds ik 12 jaar ben staat dit op mijn bucket list dus het zal er ooit wel van komen. 😉

Spartacus run

I love a challenge. And that’s way the spartacus run is something for me. This is a 10 km run with obstacles. I have to train a lot but I hope that I can accomplish this. For me this a challenge so I will see how this works out.


Ik ben dol op uitdagingen. En daarom lijkt me de spartacus run echt iets voor mij. Dit is een hindernissenloop van 10 km. Ik moet hiervoor zeker hard trainen, dus dit is zeker een challenge. Maar ik hoop dat ik dit item haal.

Vegan challenge

As you maybe already know I vegetarian so the step to eating vegan is not that difficult. But I’m a cheese lover… So I wanna try the vegan challenge and eat vegan for 2 weeks or a month. I’m curious of I will find it easy or just difficult and what it will do with my body. But when I’m doing this challenge I will keep you posted and make a food diary.


Zoals je misschien al weet ben ik vegetarisch dus de stap om vegan te eten is niet zo moeilijk. Maar ik ben dol op kaas… Maar ik wil de vegan challenge wel een kans geven en dit 2 weken of een maand doen. Ik ben alvast benieuwd of ik dit gemakkelijk of net zeer moeilijk ga vinden. En of het iets met mijn lichaam zal veranderen. Maar wanneer ik dit doe zal ik je op de hoogte houden met een food diary.

Graduate & youtube channel

The last two items that I want to accomplish for sure in 2017 are graduating and starting again with a youtube channel. Normally I’m graduating this year as beautician. For the rest I’m also studying communication & pr. But I think that that diploma is for next year. And about my youtube channel I will give you soon an update!

What about you? Do you also have a bucket list?

De laatste twee items dat ik zeker wil bereiken in 2017 zijn afstuderen en opnieuw beginnen met mijn youtube kanaal.  Normaal studeer ik dit jaar af als schoonheidsspecialist. Voor de rest studeer ik nog communication & pr. Maar dat diploma behaal ik pas volgend jaar. En over mijn youtube kanaal vertel ik je later meer. Want er komen vlogs en nog andere video’s aan.

En heb jij een bucket list?

 Lots of love xxx

Disclaimer: the blogger behind missprettiness.com has dyslexia. I’m doing the best that I can. But if you see a spelling mistake I’m sorry about that!


Disclaimer: de blogster achter missprettiness.com heeft dyslexie. Ik doe mijn best om spellingsfouten te voorkomen. Als je er toch opmerkt alvast sorry hiervoor!