Beauty

3 easy Halloween nail arts

Tomorrow is it Halloween… But booh, in Belgium we don’t celebrate it that exuberant… But I love to do something special each year. I love to create a Halloween look or decorate or this year I choose to make three special but easy nail arts! And I’m not so good in that, so if I can do it you also can do it for sure! The first nail art is inspired by the movie ” the nightmare before Christmas”.


Morgen is het Halloween… Maar booh, in België wordt dit niet echt gevierd… Maar zelf hou ik er wel van elke jaar iets special te doen. Ik hou er van om een Halloween look te maken, te decoreren of zoals dit jaar koos ik om drie makkelijke maar speciale nail arts te maken. Maar  hierin ben ik geen held, dus als ik het kan dan kan jij dit zeker en vast! De eerste nail art is geïnspireerd bij de film “the nightmare before Christmas”.

It’s an easy nail art you only need a black and a white nail polish and a pencil. I used a pencil that original was for painting… But hey, who cares if you also can do it with something you probably will have. And you can also do it will that, so the perfect option! So first I used the black color only on the ring finger I used a white polish. When the black color is dry, I made vertical stripes with the white polish. On the ring finger I made a skull. And if it isn’t perfect, don’t care! It’s Halloween so it doesn’t have to look that perfect! 😉 The colors I used were 119 city blackout from NYC and JL01 pure milkfrom Flormar. And if you’re looking for a good white nail polish, then I only can recommend this one!


Dit is echt een makkelijke nail art je hebt enkel een zwarte en witte nagellak en een penseel nodig. Ik gebruikte een penseel dat normaal voor schilderen was… Maar hey, als je het hiermee ook kan waarom ook niet. Eerst lakte ik alle mijn nagels zwart behalve mijn ringvinger die gaf ik een wit kleurtje. Wanneer dit droog is maakte ik op de zwarte kleur verticale strepen met de witte kleur. Op de ringvinger tekende ik een soort doodskop. Als deze niet perfect lukt, dan maakt dat niet veel uit! Het is halloween dus het moet er zeker niet zo perfect uitzien! 😉 De kleuren dat ik gebruikte zijn 119 city blackout van NYC en JL01 pure milk van Flormar. En als je opzoek bent naar een goede witte nagellak, dan kan ik deze zeker aanraden!

The next nail art is inspired by pumpkins and ghosts.


De volgende nail art is geïnspireerd bij pompoenen en spookjes.

After the Zara home event in Brussels I decided to go to the primark. And that is were I got the inspiration to make this nail art. This was just because I found the perfect orange nail polish. And this lovely color also has a suitable name; butterscotch. For the rest for this nail art I also used the same black and white color as above. So butterscotch is the base color. For the rest you can use you fantasy. I made the boo letters, a pumpkin face, a cute ghost and dots with black and white. For the dots you best can use a dotting tool. I have one from essence and this one only cost around €1,80.


Na het Zara home event in Brussel ben ik nog snel even naar de primark geweest. En dit is ook waar ik de inspiratie kreeg voor deze nail art. Dit enkel omdat ik echt de perfecte oranje nagellak hiervoor vond. Ik ben echt dol op deze kleur en deze heeft ook een toepasselijke naam; butterscotch. Voor de rest van deze nail art gebruikte ik dezelfde zwarte en witte nagellak als hierboven. Dus butterscotch was de basis kleur. En voor de rest kan je hierbij je fantasie gebruiken. Ik maakte zelf de letters boo, een pompoen gezicht, een schattig spookje en zwarte en witte stipjes. Voor de stipjes kan je best een dotting tool gebruiken. Ik heb er één van essence en deze kost slechts rond de €1,80.

The last one was inspired by when I was watching once again the Harry Potter movies… I love this movies so much. And recently I watched the chamber of secrets and the monster gave me the inspiration for this creepy eye nail art!


Voor de laatste kreeg ik mijn inspiratie door nog eens de Harry Potter films te bekijken… Ik ben echt dol op deze films! Recent keek ik de geheime kamer terug en dat monster gaf mij de inspiratie voor deze creep eye nail art!

The black color is again the same one as above. The yellow one is 240 pop corn from L’oréal Paris and the glitter topcoat is 94 gold fever from essence. But you can use any glitter top coat that you want. This nail art is sooo easy! First you paint your nails black. Then you draw two creepy eyes. And for your other nails you just use a glitter topcoat. Easy but creepy! 😉


De zwarte kleur is terug dezelfde als hierboven. De gele is 240 pop corn van L’oréal Paris en de glitter topcoat is 94 gold fever van essence. Maar je kan eender welke glitter topcoat gebruiken. En deze nail art is enorm makkelijk! Eerst lak je al je nagels zwart. Daarna teken je twee creepy ogen, en op je andere nagels gebruik je enkel een glitter topcoat. Makkelijk maar creepy! 😉

Happy Halloween! And are you going to do something special?


Happy Halloween! Ga jij iets speciaal doen?

Lots of love xxx

You can also find me on instagram and facebook.